irene and jean frederic joliot curie

5 - Irène and Frédéric Joliot-Curie at the Nobel Prize Award Ceremony in Stockholm in 1935. Gustav V of Sweden congratulates Irène Joliot-Curie.

Joliot-Curie, jakim go zapamiętałem. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w roku 1957.

Prof. Cezary Pawłowski (w środku) z Fryderykiem Joliot-Curie (po lewej) i Ireną Joliot-Curie (po prawej) w laboratorium Instytutu Radowego w Warszawie, rok 1936.


Radvanyi, Joliot i uroki Francji (1957)

Ja z Tunią w roku 2004. Miała wówczas 90 lat i jeszcze jeździła autem po Paryżu.

Johanan (q.v., Zedekiah's brother); during his reign Judah was conquered by Nebuchadnezzar II, q.v., who appointed Gedaliah (a descendant of King Joatham, q.v.) its Gov.; ...